TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Mô hình công nghệ Email Marketing

VIVUNET chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, phương pháp mới để xây dựng 1 hệ thống Email Marketing độc quyền, hiệu quả nhất và duy nhất với tỷ lệ gửi mail vào Inbox trên 90%.

Những công nghệ chúng tôi áp dụng gồm:

- Hệ thống checkbounce email: kiểm tra và loại bỏ các email rác trước khi gửi chiến dịch email
- Hệ thống phân loại và điều phối theo từng loại mail: Yahoo, Gmail, Live và email khác. Việc phân loại email để gửi các email theo từng rule riêng nhằm tăng tỷ lệ gửi vào inbox và tăng tốc độ gửi.
- Hệ thống bloadbalancing độc quyền: giúp điều phối gửi email theo từng loại mail, từng rule, từng chiến dịch, từng user,…
- Và nhiều chức năng nhỏ khác giúp hệ thống gửi email vào inbox với tỷ lệ cao.

Mô hình hệ thống công nghệ Email Marketing

0 nhận xét:

Đăng nhận xét